Huisregels – Tandartsenpraktijk Schoonus – Vlijmen
Welkom bij
Tandartsenpraktijk Schoonus
Tandartsenpraktijk Schoonus

Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Bereikbaarheid

De tandartsenpraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer 073-5114051. Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de balieassistente. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende tandarts en bijbehorende adres en telefoonnummers.

Uw persoonlijke gegevens

U dient te allen tijde een legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben.

Gezondheidsvragenlijst

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Pijnklachten/spoedgevallen

Wanneer u ’s morgens vóór 10.00 uur belt proberen wij u dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag dan kan het zijn dat we u niet meer op dezelfde dag kunnen helpen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Frequentie controle

Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt. Over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden.

Wachttijd

We streven ernaar iedereen op tijd te behandelen. We willen goed behandelen en dat houdt in dat een behandeling wel eens langer duurt dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken.

Te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) van tevoren telefonisch of via mail te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Privacy, patiëntendossier

Zoals in de gezondheidzorg gebruikelijk is, hebben ook wij voor onze patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alleen met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor een medisch onderzoek (verwijzing).

Begroting

Voor behandelingen boven € 150 krijgt u van ons een begroting. U kunt uw zorgverzekeringpolis nakijken wat uw vergoedingen zijn en wat uw eigen bijdrage is. Op onze website staan per 1 januari 2012 alle tarieven vermeld.

Tandenpoetsen

Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk uw tanden te poetsen? Vraag dan aan de balieassistente een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig. Zo wordt ons werk een stuk aangenamer en plezieriger!

Roken

Roken in de praktijk of bij ons voor de toegang van de praktijk is niet toegestaan.

Mobiele telefoons

Het is storend als uw mobiele telefoon afgaat terwijl u in de stoel ligt voor een behandeling. Daarom vragen wij u deze uit te schakelen als u de praktijk binnen komt.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet welkom in onze praktijk.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de tandarts.

Betalingsvoorwaarden

Na uw behandeling ontvangt u aan de balie uw factuur. De factuur kunt u contant of per pin voldoen. Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.

Meningsverschil

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt.

Met vriendelijke groet,

Het Tandheelkundig Team